Försäljningsvillkor

1. Avtalet

Norisma AS säljer hälsokostprodukter, kosmetika och personhygienartiklar på löpande prenumerationsbasis enligt det valda leveransintervallet utan köpförpliktelse eller bindningstid.

Avtalet består av den information som tillhandahålls på webbplatsen för beställning samt i dessa avtalsvillkor. Avtalet kan endast ingås av myndiga personer över 18 år.

2. Definition av avtalsparter

«Säljare» er: Norisma AS
Org. nr.: 997355911
Adress: Norisma AS, Maridalsveien 163, 0461 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 851782060

«Köpare» är den person som uppges som köpare i beställningen. Namnet på köparen framgår av beställningsbekräftelsen. Köparen benämns även i det följande som «du», «dig», «din» eller «ditt».
«Tjänsten» avser prenumerationstjänsten.

«Produkten» är den vara som levereras genom prenumerationstjänsten.

Kontaktinformation kundtjänst
Telefon: 851782060
E-post: [email protected]

Post: Norisma AS, Maridalsveien 163, 0461 Oslo

LAGER- OCH RETURADRESS
Norisma c/o EU Terminalen AB
Prästängvägen 36
45233 Strömstad
SVERIGE

3. Avtalsingående, godkännande och ändring av avtalsvillkoren

Avtalet är bindande för båda parter när beställningen har tagits emot av säljaren. När beställningen har tagits emot skickar säljaren en beställningsbekräftelse per e-post till köparen som anger beställd produkt(er), pris och leveransintervall.
Köparen måste kontrollera beställningsbekräftelsen och omedelbart meddela om beställningsbekräftelsen inte överensstämmer med beställningen. Bifogat beställningsbekräftelsen följer dessa avtalsvillkor, ångerformuläret och information om ångerrätt.

Avtalsvillkoren kan bli föremål för ändringar vid särskilda behov och/eller offentliga ändringar eller påbud. Avtalet innebär att du godkänner uppdaterade/ändrade avtalsvillkor. Nya villkor kommer att publiceras på säljarens webbplats och/eller bifogas i din nästa leverans.

4. Prenumeration, varaktighet och uppsägning

Vid beställning ingår köparen avtal om prenumeration av den önskade produkten till det pris och med den leveransintervall som anges i beställningsbekräftelsen. Prenumerationen har ingen bindningstid, och löper tills köparen säger upp den.

Uppsägningsfrist är inom 14 dagar efter fakturadatum för produkten i tjänsten. Sista dag för uppsägning anges på din faktura. Uppsägning kan ske till kundtjänst (se punkt 2) per telefon, e-post eller brev. Vid sen uppsägning förbinder du dig att ta emot nästa schemalagda leverans innan prenumerationen upphör.
Säljaren förbehåller sig rätten att avbryta leveranser av produkter och att avbryta tjänsten om betalning uteblir för två eller flera försändelser, eller där köparen inte längre kan anses som kreditvärdig av säljaren.

5. Extra köptrygghet

Du kan när som helst kontakta kundtjänst för att avtala ett uppehåll, ändra eller anpassa din prenumeration.

6. Leverans

Leverans av produkten sker per post direkt till din brevlåda. Normalt kommer du att ta emot produkten vid första försändelsen inom 3–10 dagar från beställning, och senast inom 20 dagar efter beställningen. Efterföljande produkt kommer att levereras i enlighet med leveransintervallet på beställningsbekräftelsen, plus/minus 10 dagar beroende på postgången.

7. Ångerrätt

Du har rätt att frångå detta avtal inom 14 dagar utan att ange något skäl för detta. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, tar den första produkten i tjänsten i fysisk besittning.

För att kunna utöva ångerrätten måste du informera oss per:
Telefon: 851782060
E-post: [email protected]

Post: Norisma AS, Maridalsveien 163, 0461 Oslo

på ett entydigt sätt om ditt beslut att frångå avtalet (t.ex. ett brev sänt per post, fax eller e-post).
Du kan använda standardformuläret som medföljer beställningsbekräftelsen du får per e-post.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det att du skickar meddelandet om att du vill utöva ångerrätten innan ångerfristen löper ut.
Om du frånträder detta avtal kommer vi att kreditera betald faktura eller betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, däribland leveranskostnaderna (men undantag för tilläggskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter den dag vi mottar meddelandet om ditt beslut att frångå detta avtal.
Vi gör återbetalning med samma betalningsmetod som du använde i den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat.
I vilket fall som helst kommer du inte att debiteras några avgifter till följd av återbetalningen.
Vi kan hålla inne återbetalningen till dess att vi har fått produkten(erna) tillbaka, eller till dess att du har skickat in bevis på att produkten(erna) har skickas tillbaka, beroende på vilket som inträffar först.
Du måste returnera produkten(erna), eller överlämna dem till oss, utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter den dag du har meddelat oss om att du

vill frångå avtalet. Använd den returadress som anges i punkt 2 ovan. Ångerfristen anses ha iakttagits om du skickar tillbaka produkten(erna) innan ångerfristen på 14 dagar har löpt ut. Produkten(erna) måste av hänsyn till hygien och hälsa returneras utan bruten försegling, annars går ångerrätten förlorad i enlighet med norsk ångerrättslag § 22, första stycket g.
Ångerrätten kan inte utövas på ordinära försändelser i tjänsten. Ångerrätten kan endast utövas vid första leveransen i tjänsten.
Du måste bära de direkta kostnaderna för att returnera produkterna.
Om säljaren påläggs portotillägg för returnerad produkt där portot ska bekostas av dig förbehålls rätten att fakturera dig upp till 129 kr. Returnerad(e) produkt(er) i tjänsten utan giltig ångerrätt får inte tillhörande faktura krediterad, men kan skickas ut igen om så önskas till en kostnad av 49 kr.
Du ansvarar bara för en eventuell minskning av produkternas värde som orsakas av annan hantering av produkterna än vad som krävs för att fastställa deras natur, egenskaper och funktion.
Utöver ångerrätten har köparen allmän reklamationsrätt enligt den norska konsumentköplagen, se mer om detta under punkt 8.

8. Reklamation

Reklamationsrätt ges enligt norska konsumentköplagen vid förseningar eller brister i produkten/tjänsten.

Reklamationsrätten för produkten är begränsad till det utgångsdatum som anges på förpackningen, förutsatt att produkten bevaras torrt, kallt och inte utsätts för direkt solljus.
Köparen är skyldig att, inom en rimlig tid efter det att han eller hon har eller borde ha upptäckt defekten, meddela kundtjänst.
Säljaren tar förbehåll för produktionsstörningar eller felaktiga priser och information, som orsakas av omständigheter utanför vår kontroll, däribland tekniska problem, inklusive men inte begränsat till, strömavbrott, överbelastning och sabotage.

9. Priser och betalning

De priser som anges vid beställning och återges i beställningsbekräftelsen gäller för avtalet.

Uppgörelse sker vid betalning av faktura. Faktura med 14 dagars kredittid bifogas varje försändelse.
Fordran/fakturan överförs i sin helhet till Arvato Finance AB. Befriande betalning får endast ske genom betalning till Arvato Finance AB. Säljaren har återtagandeförbehåll i produkter som levereras till köparen fram till betalning, inklusive betalning av eventuella avgifter, räntor och kostnader.

Säljaren, i samarbete med Arvato Finans AB, förbehåller sig rätten att inhämta kreditinformation av köparen vid beställning, löpande under kundrelationen samt vid utebliven betalning. Vid kreditförfrågan skickas en kopia till köparen som kreditbedömts per e-post och/eller brev.

Betalning ska senast ske det datum som är angivet på fakturan som sista betalningsdag. Vid försenad betalning tas en påminnelseavgift ut enligt högsta angivna procentsats som föreskrivs i lagen vid påminnelsetidpunkten.
Vid fortsatt utebliven betalning skickas kravet till inkasso, där räntor och avgifter åläggs enligt den procentsats som föreskrivs i lagen.
Vid utebliven betalning kan säljaren avbryta tjänsten utan förvarning (se punkt 4).

10. Kreditvärdering

Vi utför kreditkontroller på alla nya kunder via vår partner Bisnode AB. Om din kreditvärdighet är för låg kan du inte handla på kredit hos oss. Kreditvärdigheten beräknas utifrån den information som finns registrerad i personupplysningen, däribland taxerad inkomst, inkomstutveckling, tillgångar samt betalningsanmärkningar.

11. Alla beställnings- och personuppgifter som köparen uppgett vid beställning lagras i säljarens system

Person- och beställningsuppgifter är konfidentiella i enlighet med norska Personuppgiftslagen. Informationen används för att hantera och skydda ditt kundförhållande, däribland informera om produkter, tjänster och andra förmåner från säljaren.
Dina personuppgifter delas eller utlämnas inte till tredje part, men kan komma att användas av säljaren. Person- och beställningsuppgifter kan ändå utlämnas enligt myndigheters beslut, eller i förbindelse med kreditkontroll av köparen samt uppföljning och indrivning av obetalda fordringar.
Du har rätt att ta del av vilka uppgifter som finns registrerade om dig, och kan kräva att få dessa rättade. Du förbinder dig att meddela säljaren vid ändringar i personuppgifter som har betydelse för utförandet av tjänsten.

12. Produktinnehåll, användning och effekt

Säljaren frånsäger sig allt ansvar gällande vårdslös användning av produkten. Produkten deklareras som ett kosttillskott eller kosmetika i enlighet med norsk lag, med alla relevanta regler för märkning och användning av kosttillskott eller kosmetika. Kosttillskott är inget substitut för en balanserad kost. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Kosttillskott ska förvaras mörkt, torrt och inte över rumstemperatur.
Kosttillskott ska förvaras utom räckhåll för barn. Kosttillskott bör inte användas av gravida och ammande. Kosttillskott bör inte användas av personer under 18 år.

Säljaren rekommenderar alla att konsultera en läkare före användning av produkten, i synnerhet i de fall där man är medveten om nuvarande eller tidigare sjukdomar och tillstånd, eller vid användning av läkemedel. Läs och följ doseringsanvisningarna på förpackningen/i broschyren före användning.
Säljaren kan ändra produktens (innehåll, sammansättning, broschyr och förpackning) utan förvarning och utan att informera kunden särskilt om detta, så länge produktens nya innehåll till synes har liknande effekt som den produkt som ursprungligen levererades. Vid ändringar av recept som kan medföra fara för allergiker mot skaldjur, mjölk/laktos, gluten, ägg och nötter är säljaren skyldig att upplysa skriftligt om detta.
Produkten är ett kosttillskott eller en kosmetisk produkt vars effekter kan ha påvisats genom kliniska studier, tidigare användning, facklitteratur eller sanningsvittnen om enskilda ingredienser, sammansatta ingredienser eller produkten.
Eftersom kosttillskott eller kosmetika har individuell verkan kan effekten inte garanteras hos enskilda individer, och säljaren ska inte hållas ansvarig för ekonomiska, hälsomässiga eller andra förhållanden som uppstår till följd av produktens effekter vid köparens användning.

13. Tillämplig lag och domstols behörighet.

Avtalet är underkastat norsk lag. Tvist mellan köpare och säljare ska lösas genom förhandlingar. Behörig domstol är Oslo tingsrätt.