Integritetspolicy

Vi på Norisma AS är måna om att skydda våra kunders, leverantörers och andras personuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver vi närmare hur vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet, när du handlar av oss via vår webbplats eller kontaktar oss på annat sätt, som t.ex. via e-post, telefon, min sida eller använder vårt kontaktformulär.

Här nedan finns information om vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det och vilka rättigheter du har i samband med att vi behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar är Norisma AS via vd. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter är våra kontaktuppgifter följande:

Adress: Norisma AS, Maridalsveien 163, 0461 Oslo
E-post: [email protected]
Telefon: 851782060
Organisationsnummer: 997355911

 

Varför vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

Inledning
Vi samlar in och använder personuppgifter i olika syften beroende på om det rör sig om kontaktuppgifter till våra kunder eller leverantörer, utskick av nyhetsbrev, eller om du kontaktar oss i andra ärenden.

Dina beställningar
När du gör en beställning hos oss upprättas en löpande kundrelation. I vårt system sparas uppgifter om namn, adress, telefon, e-post och födelsedatum. Här registreras även information om inköpta produkter och andra löpande abonnemang.

De personuppgifter som registreras är huvudsakligen uppgifter vi behöver för att kunna leverera varor till dig samt kontakta dig med anledning av ditt abonnemang. Vi behandlar personuppgifterna enligt det avtal vi har med dig.

Av säkerhetsskäl sparar vi även den IP-adress som används för att registrera beställningen. Detta gör vi för att förhindra bedrägerier. Norisma AS överför sina fordringar till Arvato Finance AB, som hanterar fakturainbetalningar samt behandlar personuppgifter om inköp som gjorts från Norisma AS.

Vi är även skyldiga att spara personuppgifter som lämnats i samband med att beställningar gjorts för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt bestämmelser gällande redovisning, hantering av avgifter och eventuell garanti-/returhantering. Detta innebär att historiken inte raderas förrän det gått minst fem år.

Kundomdömen
När du upprättar en kundrelation med oss vill vi gärna veta vad du tycker om produkten. Om du vill ge feedback kan den publiceras på vår webbsida om du samtycker till det. Då kommer ditt namn att framgå om du uppgett det.

Användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte

Mottagande av nyhetsbrev
Vi erbjuder befintliga och potentiella kunder att ta emot nyhetsbrev, information om vår verksamhet, produktrekommendationer, tävlingserbjudanden och andra erbjudanden via e-post och sms.

Det är frivilligt att ta emot dessa och man kan avregistrera sig från våra nyhetsbrev. Det är även enkelt att avregistrera sig från e-postlistan via kontosidan (“Min sida”), eller genom att klicka på “avregistrera mig från nyhetsbrev” längs ner i det e-postmeddelande du fått, eller genom att kontakta oss per telefon eller e-post.

För befintliga kundrelationer skickas information om våra varor ut i enlighet med marknadsföringslagen. Vi kan även skicka nyhetsbrev när kundrelationen upphört eller till andra som önskar få vårt nyhetsbrev, men då efter samtycke.

Användning av cookies
Vår webbsida använder cookies för att vi ska kunna analysera var trafiken kommer ifrån, vad det klickas på samt för att ta fram statistik med mera för att kunna erbjuda bättre webbsidor och marknadsföra våra produkter.

Mer information om cookies och vilka cookies vi använder finns här.

Sociala medier
Norisma AS använder aktivt sociala medier som Facebook, Instagram och Snapchat. Vi vill göra dig uppmärksam på att om du besöker oss via sådana medier är det dessa webbplatsers integritetspolicyer som gäller.

På sociala medier lägger vi ut nyheter, bra erbjudanden och tävlingar. Om du deltar i en tävling via sociala medier kommer personuppgifter om dig att kunna registreras i våra system. Dessa registreringar görs efter att du gett ditt samtycke.

Vi använder oss även av sociala medier för direktmarknadsföring och annonser om våra produkter kan därför publiceras på din profil på sociala medier. I samband med detta använder vi din e-postadress för att kunna rikta annonser. Vi lämnar endast ut din e-postadress till tredje part efter att vi inhämtat ditt samtycke.

Utlämnande av personuppgifter till andra
Personuppgifter lämnas endast ut till andra i de fall lagen tillåter det eller i de fall som anges i denna integritetspolicy. Detta gäller i synnerhet i samband med leverans av beställningar, i bokföringssyfte, vid marknadsföring eller om du på förhand gett tillstånd till det. I samband med leveranser kommer exempelvis de tjänsteleverantörer vi anlitar (speditörer, logistikföretag, banker) att få tillgång till de uppgifter de behöver för att genomföra beställningen. Tjänsteleverantörerna har endast tillåtelse att använda uppgifterna för att utföra sina bestämda uppgifter.

Norisma AS använder sig av externa tjänsteleverantörer (databehandlare) som kan komma att behandla personuppgifter på uppdrag av oss. Vid sådana tillfällen ingår vi skriftliga databehandlingsavtal för att skydda informationssäkerheten i alla led av behandlingen. Om du vill ha information om våra databehandlare kan du kontakta oss via e-post eller telefon.

All behandling som vi gör av personuppgifter sker inom EU/EES-området.

Lagring och skydd av personuppgifter
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för det syfte personuppgifterna samlats in i. Det innebär till exempel att personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke raderas om du återkallar ditt samtycke.
De personuppgifter vi behandlar för att fullfölja ett avtal med dig raderas när avtalet slutförts och alla avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter är uppfyllda.

Norisma AS tar säkerhetsfrågor på allvar och genomför regelbundet kontroller för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras korrekt.

Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter
Du kan kräva att få insyn i vilka personuppgifter vi har registrerat om dig och du kan när som helst kräva att de ändras, korrigeras eller raderas.

Frågor om personuppgiftshantering, korrigering, radering och liknande kan ställas till [email protected]. Vi kommer be dig att bekräfta din identitet eller uppge ytterligare information innan du kan utöva dina rättigheter. Detta gör vi för att säkerställa att vi endast lämnar ut dina personuppgifter till dig – och inte till någon som utger sig för att vara dig.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter du lämnat till oss utlämnade i ett strukturerat och överförbart format. Detta kallas rätten till dataportabilitet och gäller uppgifter du lämnat till oss efter samtycke eller enligt avtal. Mer information om dessa rättigheter finns på Datainspektionens webbplats: www.datainspektionen.se.

Klagomål
Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med den beskrivning vi ger här eller att vi på andra sätt bryter mot personuppgiftslagstiftningen kan du vända dig till Datainspektionen. Information om hur du kontaktar Datainspektionen finns på deras webbplats: www.datainspektionen.se.

Ändringar
Om våra tjänster eller reglerna för personuppgiftsbehandling ändras kan den information du fått här komma att ändras. Uppdaterad information finns alltid lätt tillgänglig på vår webbplats.